عکس
اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات برگزار شد
گزارش تصویری اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی در اماکن عمومی و خانگی

اولین دوره بازآموزی شرکت های خدماتی مبارزه با حشرات برگزار شد

گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن
گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن

گزارش تصویری انتخابات دور دهم انجمن

نشست آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن...
نشست علمی-تخصصی آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن برگزار شد

نشست آلودگی هوا و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با آن...

جلسه هیئت مدیره انجمن دوم دی ماه 96
جلسه هیئت مدیره انجمن دوم دی ماه 96

جلسه هیئت مدیره انجمن دوم دی ماه 96

دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط
گالری عکسهای کامل دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط

دومین همایش بین المللی و بیستمین همایش ملی بهداشت محیط