عکس
آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران- مازندران- بندرعباس- بجنورد- کردستان- تبریز – اصفهان- اهواز در تاریخ 98.10.19 برگزار شد.
همایش سیزدهم
سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

همایش سیزدهم