عکس
تصاویر مراسم یادبود استاد فقید مرحوم دکتر سیمین ناصری به میزبانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تصاویر مراسم یادبود استاد فقید مرحوم دکتر سیمین ناصری به میزبانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن علمی بهداشت محیط ایران

پیامهای تسلیت دریافت شده به مناسبت درگذشت پروفسور سیمین ناصری

پیامهای تسلیت دریافت شده به مناسبت درگذشت پروفسور سیمین ناصری