هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط

اعضاي هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران، مرکب از 7 نفر است که 2 نفر بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي شوند. از 7 نفر عضو هيات مديره انجمن حداکثر 2 نفر از بين دارندگان مدرک کارشناسي عضو پيوسته به عضويت هيات مديره پذيرفته خواهند شد و 5 نفر باقيمانده بايد از دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و يا بالاتر عضو پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

اعضاي مذکور در جلسه مجمع عمومي عادي هر 3 سال يکبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است عضويت در هيات مديره افتخاري است.

آخرين انتخابات هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران، سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گرديد و اعضاي زير به مدت 3 سال به عنوان هيات مديره انجمن علمي بهداشت محيط ايران انتخاب گرديدند:

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

 

عضو هیئت مدیره و  رئیس انجمن

دکتر علیرضا مصداقی نیا

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن

دکتر سیمین ناصری

عضو هیئت مدیره

دکتر کاظم ندافی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

دکتر محمد علی ززولی

عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

دکتر سید محمد حسینی

عضو هیئت مدیره

مهندس احسان احمدی

عضو هیئت مدیره

 

مهندس محسن انصاری

عضو علی البدل

دکترصادق حسنوند

عضو علی البدل

دکتر محمود علی محمدی

بازرس اصلی

دکتر زهرا عطافر

بازرس علی البدل

مهندس مریم هاشم خانی

 

دوره نهم  24 /9/ 1394

دوره هشتم 27/ 7/ 1392

دوره هفتم 10/ 8/ 1390

دوره ششم 12/ 8/ 1388

دوره پنجم 7/ 9/ 1386

دوره چهارم 17/ 8/ 1384

دوره سوم 30/ 8/ 1382

دوره دوم  23/ 11/ 1380

دوره اول 20/ 6/ 1379

هیئت موسس

کلید واژه :

هیئت مدیره