لیست اعضای انجمن( دارای اعتبار) جهت شرکت در انتخابات
کد خبر : ۵۶۳۴۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

لیست اعضای انجمن( دارای اعتبار) جهت شرکت در انتخابات

لیست اعضای انجمن( دارای اعتبار)  جهت شرکت در انتخابات

طبق تبصره 2 ماده 9 اساسنامه انجمن علمی بهداشت محیط ایران، پرداخت حق عضویت سبب فعال شدن عضویت پیوسته اعضای انجمن می شود و ذینفعان مجاز به شرکت در انتخابات خواهند بود. لذا اسامی افرادی که مجاز به شرکت در انتخابات هستند به پیوست ضمیمه گردیده است.
 ⏳️سایر اعضایی که هنوز موفق به تمدید عضویت خود نشده اند تا ساعت 12 بامداد روز جمعه 13 بهمن ماه 1402 فرصت دارند که نسبت به تمدید عضویت خود اقدام نمایند.⏳️

مبالغ حق عضويت ساليانه:
*دانشجو 400/000 ریال
*فارغ التحصیل 500/000ریال
*هيئت علمی 2/000/000 ریال


 شماره حساب بانک ملی : 0100364916003 
شماره کارت بانک ملی: 6037991899884328

 

لیست اعضای انجمن( دارای اعتبار)  جهت شرکت در انتخابات 

کلید واژه :

لیست اعضای انجمن( دارای اعتبار)

،

شرکت در انتخابات

،

انتخابات الکترونیک

،

1402

ثبت نظرات
captcha