یزد
کلید واژه :

یزد

جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8 حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، ایران، سمنان، زاهدان، کرمانشاه، گیلان، نیشابور و یزد در تاریخ 98.8.23 برگزار شد.