بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

جشنواره سال 1388

اولین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1388 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.
آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده (2) تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله فوق العاده(2) -(98/0725)

آزمون مرحله فوق العاده(2)تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 6حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، کرمان و مشهد در تاریخ 98.7.25 برگزار شد.
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8 حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، ایران، سمنان، زاهدان، کرمانشاه، گیلان، نیشابور و یزد در تاریخ 98.8.23 برگزار شد.