بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران- مازندران- بندرعباس- بجنورد- کردستان- تبریز – اصفهان- اهواز در تاریخ 98.10.19 برگزار شد.