روز جهانی
کلید واژه :

روز جهانی

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

حضور گسترده جامعه بهداشت محیط در کمپین روز جهانی زمین

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

اولین کمپین بزرگ انجمن علمی بهداشت محیط ایران با حضور گسترده جامعه بهداشت محیط ایران در روز جهانی زمین (دوم اردیبهشت 1397) برگزار گردید.