جشنوراه
کلید واژه :

جشنوراه

اولین جشنواره ملی بازیافت؛ هنر، خلاقیت با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

اولین جشنواره ملی بازیافت؛ هنر، خلاقیت با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد

اولین جشنواره ملی بازیافت؛ هنر، خلاقیت که به همت دانشگاه علوم پزشكي شيراز و با همكاري انجمن علمي بهداشت محيط ايران در تاریخ اول لغایت پنجم اسفند ماه 96 برگزار شده بود، با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.