آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

گزارش تصویری/آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)

آزمون مرحله بیست و سوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی تهران- مازندران- بندرعباس- بجنورد- کردستان- تبریز – اصفهان- اهواز در تاریخ 98.10.19 برگزار شد.

آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
آزمون مرحله بیست و سوم (98/10/19)
کلید واژه :

آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان

،

مرحله بیست و سوم

،

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ثبت نظرات
captcha