جشنواره سال 1397

دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1397

دهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1397 در محل دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار گردید.

جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
جشنواره سال 1397
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha