جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1396

نهمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.

جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
جشنواره سال 1396
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha