جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1395

هشتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1395 در محل وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برگزار گردید.

جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
جشنواره سال 1395
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha