جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط

گزارش تصویری/جشنواره سال 1394

هفتمین جشنواره علمی اجرایی بهداشت محیط در سال 1394 در محل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برگزار گردید.

جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
جشنواره سال 1394
کلید واژه :

جشنواره

،

علمی اجرایی

،

بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha