انجمن علمی بهداشت محیط منتشر کرد: کنترل کرونا در مراکز درمانی
کد خبر : ۵۶۱۵۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

انجمن علمی بهداشت محیط منتشر کرد: کنترل کرونا در مراکز درمانی

انجمن علمی بهداشت محیط منتشر کرد: کنترل کرونا در مراکز درمانی

انجمن علمی بهداشت محیط ایران به کوشش دکتر رضا سعیدی منتشر شد: نکات کلیدی در زمینه کنترل عفونت به کرونا ویروس در مراکز درمانی

دانلود کنید

 

 

 

 

 

 

کلید واژه :

کرونا

،

راهنمای پیشگیری

،

انجمن بهداشت محیط

ثبت نظرات
captcha