مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان صادر شد
کد خبر : ۵۶۱۴۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان صادر شد

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان صادر شد

بازگشت به درخواست امتیاز برنامه همایش بهداشت محیط با شناسه 152236 که به مدت 2 روز از تاریخ 1398/12/06 لغایت 1398/12/07 توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطای امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول پیوست و همچنین اعطای 5 امتیاز به سخنرانان در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی به ازای هر سخنرانی و مجموعا تا 10 امتیاز به هر سخنران مورد تاييد قرار گرفته است.

تعداد شرکت کنندگان در برنامه: 400
شناسه برنامه: 152236
کد سازمان برگزار کننده: 70040
الویت: الویت عادی
ماده 12: استفاده شده است
مرکز همکار: دانشگاه علوم پزشکی تهران | دانشگاه علوم پزشکی یزد

مشخصات حساب انجمن به شرح زیر اعلام می گردد:

شماره حساب: 0100364916003 بانک ملی، شعبه صبا

شماره کارت: 6037991899884328 بانک ملی

بنام انجمن علمی بهداشت محیط ایران

 

همچنین در روز همایش نیز دستگاه پوز در محل وجود دارد که امکان پرداخت از طریق آن نیز امکان پذیر است

مجوز و امتیازات مربوط

کلید واژه :

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان

،

همایش بیست و دوم

،

‌ انجمن بهداشت محیط ایران

ثبت نظرات
captcha