عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران
کد خبر : ۵۶۱۰۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

تمدید عضویت

عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران

اعضای انجمن در صورت تمایل می توانند نسبت به تمدید عضویت خود به شکل ذیل اقدام نمایید.

عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران

با توجه به در پیش بودن انتخابات انجمن ، اعضای که تمایل به تمدید عضویت و شرکت در انتخابات دارند

اعضای انجمن در صورت تمایل می توانند نسبت به تمدید عضویت خود به شکل ذیل اقدام نمایید:
مدارک تمدید عضویت:
اعلام شماره عضویت قدیم و سال عضویت، به همراه نام و نام خانوادگی پرداخت حق عضويت به حساب انجمن علمی بهداشت محيط ايران ارسال اسکن فیش واریزی به آدرس پست الكترونيك به نشانی  iaehiran@gmail.com     

یا تلگرام به شماره 09357094086

مبالغ حق عضويت ساليانه به شرح ذیل می باشد:
دانشجو 200 هزار ریال
فارغ التحصیل 300 هزار ریال
هيات علمی 600 هزار ریال

شماره حساب اول: 0100364916003 بانک ملی، شعبه صبا
شماره کارت بانک ملی 6037991899884328
شماره حساب دوم: 1-10976561-8100- 223 بانك پاسارگارد، شعبه فلسطين

ثبت نظرات
captcha