مجله سلامت و محیط زیست
کد : ۴
زمان انتشار :

مجله سلامت و محیط زیست

[ دانلود مجله ]

AWT IMAGE

مجله سلامت و محیط زیست

شماره جاری: ۱۳۹۶، دوره ۱۰ ،شماره ۴ 
شاپا: ۲۰۰۸-۲۰۲۹

شاپای الکترونیکی: ۳۷۱۸-۲۰۰۸
مدیر مسئول: دکتر علیرضا مصداقی‌نیا
سردبیر: دکتر کاظم ندافی

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران که با عنوان مجله سلامت و محیط زیست توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر می‌شود مقالاتی را که در زمینه‌های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر سلامت انسان تالیف شده است منتشر می‌کند که مهمترین زمینه‌های آن به شرح ذیل است:
 محیط زیست طبیعی و سلامت

 محیط زیست انسانی و سلامت
 اپیدمیولوژی محیط 
 سم‌شناسی محیط، موادسرطان‌زا وجهش‌زای محیط
 ارزیابی و مدیریت خطربهداشتی و اکولوژیکی
 موضوعات نوپدید در بهداشت محیط
 سیستم‌ها و فناوری‌های کنترل آلودگی‌های محیط زیست
 مدیریت مواد خطرناک و سمی
 مدیریت محیط زیست به منظور کنترل ناقلان
 مدیریت و سیاست‌گذاری بهداشت محیط
 بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 بهداشت محیط در بلایا
 جنبه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بهداشت محیط
 حقوق و اخلاق محیط زیست

مقالات این مجله در بانک‌های اطلاعاتی  Index Copeicus  ,IMEMR (emro) , Iran Medex, SID , ISC, Magiran Ebsco , DOAJ, COPE (Committee  of Publication Ethics)p نمایه می شوند. مقالات در سایت Google Scholar  نیز قابل جستجو هستند.

ثبت نظرات
captcha