فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط
کد : ۲۴
زمان انتشار :

فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

[ دانلود مجله ]

مجله پژوهش در بهداشت محیط

مدیر مسئول: دکتر حسین علیدادی

سردبیر: دکتر علی اصغر نجف پور

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش در بهداشت محیطبه منظور ارتقاء سطح آگاهی و تبادل اطلاعات علمی، پژوهشی محققین از سال 1393 پس از دریافت موافقت اصولی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره  240981/92 آغاز به فعالیت نموده است که توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می‌شود و مقالاتی را که در زمینه‌های مرتبط با اثرات عوامل محیطی بر سلامت انسان تالیف شده است منتشر می‌کند که مهمترین زمینه‌های آن به شرح ذیل است:


 محیط زیست طبیعی و سلامت

 محیط زیست انسانی و سلامت

 اپیدمیولوژی محیط 

سم‌شناسی محیط، موادسرطان‌زا وجهش‌زای محیط

ارزیابی و مدیریت خطربهداشتی و اکولوژیکی

موضوعات نوپدید در بهداشت محیط

 سیستم‌ها و فناوری‌های کنترل آلودگی‌های محیط زیست

مدیریت مواد خطرناک و سمی

 مدیریت محیط زیست به منظور کنترل ناقلان

مدیریت و سیاست‌گذاری بهداشت محیط

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 بهداشت محیط در بلایا

 جنبه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی بهداشت محیط

 حقوق و اخلاق محیط زیست

مقالات این مجله در بانک‌های اطلاعاتی Copeicus  , SID , ISC, Magiran , DOAJ  نمایه می شوند.  مقالات در سایت Google Scholar  نیز قابل جستجو هستند.

مخاطبین نشریه:  متخصصین و کارشناسان بهداشت محیط کشور و سایر رشته‌های مرتبط

لینک مجله

 

ثبت نظرات
captcha