مدیریت دفع ایمن پسماند و فضولات انسانی در مناطق تحت تاثیر سیلاب و حوادث طبیعی
کد : ۲۲
زمان انتشار :

مدیریت دفع ایمن پسماند و فضولات انسانی در مناطق تحت تاثیر سیلاب و حوادث طبیعی

[ دانلود مجله ]

درباره این راهنما

دفع و پاکسازی پسماندها (زائدات جامد) برای سلامت عمومی بسیار مهم بوده و به ویژه در شرایط اضطراری از اهمیت بیشتری برخوردار است. نداشتن یک سیستم جمع آوری و دفع مناسب پسماند در شرایط اضطراری نه تنها به پخش نامناسب و غیر بهداشتی پسماندهای منطقه منجر میگردد؛  بلکه باعث خواهد شد که پسماندهای حاصل از کمک های فوری مردمی و دولتی نیز بر روی آنها انباشته شده و به ایجاد چشم اندازهای بسیار نامطلوب کمک می کند. به طور معمول به دلیل فشردگی و تراکم فعالیتهای اولیه امداد رسانی در روزهای ابتدایی پس از شروع سیلاب؛ در اردوگاه های موقت  آوارگان و یا  پناهندگان و سایر افراد؛  مکانهای های جدید دفع اصولی پسماند در نظر گرفته نمی شود. در این مکانها اگر با چالش ناشی از تلنبار و پخش پسماندهای جامد به سرعت بر خورد و چاره اندیشی نگردد، بروز  خطرات جدی برای سلامت ساکنان اجتناب ناپذیر است و احتمال گسترش صدمات جدی در ارتباط با سلامتی در میان افراد و ساکنان افزایش می یابد. و این امر در عمل  موجب افزایش سطح اضطراب و احساس عدم آسایش بیشتر در جوامع هدف می گردد. از این رو  دستور العمل حاضر  با رویکرد کاهش چالشهای پیش گفته و  به منظور تامین نکات فنی برجسته و مسائل کلیدی در مدیریت پسماند های جامد برای یک مدت کوتاه پس از حوادث  محیطی از قبیل سیلاب تدوین شده است.

گردآوری و تدوین:

دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر امیر حسین محوی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس امیر زاهدی، دانشجوی دکتری بهداشت محیط

دکتر مهدی هادی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانلود فایل 

ثبت نظرات
captcha