راهنمای تامین و گندزدایی آب در شرایط سیل و پس از آن
کد : ۲۱
زمان انتشار :

راهنمای تامین و گندزدایی آب در شرایط سیل و پس از آن

[ دانلود مجله ]

در این راهنما روش‌های تامین و گندزدایی آب در مناطق سیل زده و استاندارد‌های تامین آب آشامیدنی سالم برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های منتقله از طریق آب و  در راستای فعالیت های کارگروه محیط زیست هیات ویژه گزارش ملی سیلابها تدوین گردیده است.

گردآوری و تدوین:

دکتر نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دکتر سیمین ناصری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندس امیر زاهدی، دانشجوی دکتری بهداشت محیط

دکتر مهدی هادی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دانلود فایل 

ثبت نظرات
captcha