کتاب آلودگي هوا منشاء و كنترل آن
کد : ۱۷
زمان انتشار :

کتاب آلودگي هوا منشاء و كنترل آن

[ دانلود مجله ]

 

مولفین: وین دیویس، کنت وارک، سیسل وارتر

مترجمین: کاظم ندافی، محمدصادق حسنوند، علی نقی زاده، محسن حیدری

ناشر: نص

تاریخ نشر:  1396

ثبت نظرات
captcha