کتاب بهسازی محيط در شرايط اضطراری
کد : ۱۶
زمان انتشار :

کتاب بهسازی محيط در شرايط اضطراری

[ دانلود مجله ]

در کشور ما همه ساله بلایای طبیعی متعددی به وقوع می پیوندد و تعداد قابل توجهی از هموطنان ما در اثر وقوع این بلایا متحمل خسارات جانی و مالی فراوانی می شوند که جبران آنها به آسانی امکان پذیر نمی باشد. بعضی از این بلایا قابل پیش بینی و پیشگیری هستند و با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجربیاتی که وجود دارد، می توان دامنه و شدت اثر آنها، رنج و محرومیت مردم را کاهش داد ولی بعضی از آنها قابل پیش بینی و پیشگیری نیستند و در نتیجه، اثرات آنها خواه و ناخواه گریبان گیر مردم خواهد بود. از جمله اثراتی که زندگی مردم را در شرایط اضطراری بعد از وقوع بلایای طبیعی به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، آسیب دیدن و تخریب زیر ساختهای حیاتی جامعه از قبیل سیستم های برق، آب، مخابرات، پایانه های دفع فاضلاب و سامانه های گازرسانی می باشد. از این زیرساخت های حیاتی جامعه، شاید سامانه های دفع مدفوع و فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

این کتاب که توسط جمعی از متخصصین با تجربه تهیه و تنظیم گردیده است می تواند برای مهندسین بهداشت، محیط زیست و عمران که در برنامه های امداد و بازسازی مناطق حادثه دیده فعالیت می نمایند، بعنوان یک راهنمای مناسب مورد استفاده قرار گیرد و به آنها در زمینه بهسازی محیط مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، کمک نماید. از جمله مهمترین عناوینی که این کتاب به آن می پردازد: موضوع دفع مدفوع و فاضلاب، جمع آوری و دفع مواد زاید جامد شهری و مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد. که در شرایط موجود در موقعیت اضطراری بعد از وقوع بلایای طبیعی است، که به سازمان های امداد رسان این امکان را می دهد تا اولویت های کاری را مشخص، و امکانات و نیروی انسانی موجود را برای شرایطی که اولویت بالاتری دارند بکار گیرند.

نویسنده: پیتر هاروی-باب رید-سهراب بقری
مترجم: کاظم ندافی - بهاره یونسی - توران طاهری
انتشارات: نص

سال چاپ:۸۸

ثبت نظرات
captcha