کتاب مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی
کد : ۱۴
زمان انتشار :

کتاب مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی

[ دانلود مجله ]

کتاب مرکز درمان عفونت های شدید حاد تنفسی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشی جندی شاپور اهواز و انجمن علمی بهداشت محیط ایران تهیه گردیده است.

فایل کتاب

تاریخ انتشار: 1399

نویسندگان:

 دکتر معمت اله جعفرزاده حقیقی  فرد

دکتر ذبیح اله یوسفی

مهندس مسعود پناهی فرد

مهندس پرنیا بشر دوست

 

ثبت نظرات
captcha