کتاب راهنمای نمونه برداری، آماده سازی و آزمایش پسماندهای جامد شهری
کد : ۱۳
زمان انتشار :

کتاب راهنمای نمونه برداری، آماده سازی و آزمایش پسماندهای جامد شهری

[ دانلود مجله ]

 

کتاب راهنمای نمونه برداری، آماده سازی و آزمایش پسماندهای جامد شهری شامل روش های نمونه برداری، انواع آزمایشات، شاخص ها، روش های ارزیابی و ملاحظات بهداشتی و ایمنی کار در آزمایشگاه پسماند است.

این کتاب توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط ایران تهیه گردیده است.

نویسندگان:

دکتر نعمت اله جعفرزاده

 

ثبت نظرات
captcha