اعضای جدید هیت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران انتخاب شدند
کد : 56346
زمان انتشار : 12:26:44 - 1402/11/21
اعضای جدید هیت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران انتخاب شدند

کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران را اعلام نمود.بر اساس نتایج اعلام شده افراد زیر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن انتخاب شدند:

دکتر محمد علی ززولی (گروه بهداشت محیط دانشگاه مازندران)

دکترانوشیروان محسنی (گروه بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر ذبیح ا... یوسفی (گروه بهداشت محیط دانشگاه مازندارن)

دکتر مهدی مختاری (گروه بهداشت محیط دانشگاه یزد)

دکتر کاظم ندافی (گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مهرداد فرخی (گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

دکتر محسن انصاری (گروه بهداشت محیط دانشگاه قزوین)

همچنین سرکار خانم مریم هاشم خانی به عنوان بازرس هیات مدیره انجمن انتخاب شد.

 

بر اساس نتایج بدست امده، دکتر محمد حسن احرام پوش و سرکار خانم دکتر روشنک رضایی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و سرکار خانم دکتر عطافر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

لازم به ذکر است نزدیک به 85 درصد واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

انجمن علمی بهداشت محیط ایران برای اعضای جدید هیات مدیره آرزوی موفقیت می نماید.

 

 

پایان خبر