بهداشت محیط
کلید واژه :

بهداشت محیط

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

حضور گسترده جامعه بهداشت محیط در کمپین روز جهانی زمین

کمپین روز جهانی زمین برگزار شد

اولین کمپین بزرگ انجمن علمی بهداشت محیط ایران با حضور گسترده جامعه بهداشت محیط ایران در روز جهانی زمین (دوم اردیبهشت 1397) برگزار گردید.
انتصاب مسئول جدید شعب انجمن

انتصاب مسئول جدید شعب انجمن

طی حکمی از طرف دکتر مصداقی نیا، رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دکتر محمود علیمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به سمت مسئول شعب انجمن علمی بهداشت محیط ایران منصوب گردید.