بیانیه انجمن علمی بهداشت محیط ایران در مورد انتظارات از رییس جمهور آینده
کد : 56222
زمان انتشار : 15:55:28 - 1400/03/23
بیانیه انجمن علمی بهداشت محیط ایران
بیانیه انجمن علمی بهداشت محیط ایران در مورد انتظارات از رییس جمهور آینده

بیانیه انجمن علمی بهداشت محیط ایران

در مورد انتظارات از رییس جمهور آینده منتشر گردید

 

متن بیانیه