ایده های جدیدی که امسال برای همایش بین المللی بهداشت محیط اجرایی خواهد شد
کد : 56198
زمان انتشار : 14:47:08 - 1399/10/14
ایده های جدیدی که امسال برای همایش بین المللی بهداشت محیط اجرایی خواهد شد

امسال برای اولین بار در تاریخ همایشهای بهداشت محیط محور کارآفرینی در بهداشت محیط به محورهای همایش افزوده شده است. متناسب با این محور دو اتفاق قرار است در همایش رقم بخورد : یکی حضور رسمی شرکتهای مرتبط با بهداشت محیط و دیگری ارائه طرحهای فناورانه در همایش بصورت توئیزر. 
برای اطلاعات بیشتر در این زمینه صفحه اخبار همایش را مطالعه نمایید

https://ehconference.ir/news/

 

پایان خبر