پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی
کد : 56169
زمان انتشار : 14:49:45 - 1399/04/22
پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی
پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی

رشته مهندسی بهداشت محیط در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و گرایشات مختلف در تحصیلات تکمیلی، بیش از چهار دهه است که با هدف تربیت نیروی تخصصی و کارآمد در عرصه های مختلف بهداشت و محیط زیست، با بهره گیری از توانایی اساتید مجرب، در زمینه های عمده ای می باشد که از این منظر، کاملا با مجموعه الزامات مورد نیاز بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنايع پتروشيمی، انطباق دارد. لذا در همین راستا انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی پیگیری نمود که نامه های آن به پیوست ضمیمه گردیده است.

نامه انجمن به صنایع پتروشیمی

پاسخ صنایع پتروشیمی