مروری بر اقدامات اجتماعی و بهداشت عمومی در ارتباط با بیماری کووید-19 منتشر شد
کد : 56166
زمان انتشار : 09:17:08 - 1399/03/19
مروری بر اقدامات اجتماعی و بهداشت عمومی در ارتباط با بیماری کووید-19 منتشر شد

ترجمه مروری بر اقدامات اجتماعی و بهداشت عمومی در ارتباط با بیماری  کووید که توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده است توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر شد. 

دانلود فایل ترجمه