کسب نمایه بین المللی اسکوپوس مجله JEHSD
کد : 56165
زمان انتشار : 10:34:50 - 1399/03/13
کسب نمایه بین المللی اسکوپوس مجله JEHSD

بدینوسیله مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی یزد،  به اطلاع می رساند، فصلنامه انگلیسي

 Joual of Environmental Health and Sustainable Development

با 4 سال سابقه انتشار منظم، موفق به کسب نمایه بین المللی SCOPUS شد.

کسب اين موفقيت را به اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (بالاخص مدیر مسئول، سردبیر، هیئت تحریه و کارشناسان مجله)  و انجمن علمی بهداشت محیط ایران (حامی معنوی مجله)  تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

http://jehsd.ssu.ac.ir