معرفی اپلیکیشن تاک
کد : 56156
زمان انتشار : 09:49:38 - 1399/01/30
معرفی اپلیکیشن تاک

اپلیکیشن تاک ( تغذیه، ایمنی و کرونا) به منظور ارائه خدمات تغذیه ای مجازی و ارتقاء سواد تغذیه ای،  توسط انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و انجمن ملی تغدیه ایران منتشر شد. جهت دانلود این اپلیکشن به آدرس (http://tacapp.ir/)  مراجعه نمایید.