انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر کرد: پاسخ به سوالات مردمی در مورد کرونا و بهداشت محیط
کد : 56155
زمان انتشار : 11:34:15 - 1399/01/22
انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر کرد: پاسخ به سوالات مردمی در مورد کرونا و بهداشت محیط

با همکاری جمعی از اساتید برجسته رشته بهداشت محیط، انجمن علمی بهداشت محیط ایران منتشر کرد: مجموعه سوالات و پاسخ ها مربوط به رکونا در حوزه بهداشت محیط.
این مجموعه را می توانید در قالب چهار فایل زیر مشاهده نمایید:
 

1- پاسخ به سوالات مردمی در خصوص کرونا در حوزه بهداشت محیط ۱

2- پاسخ به سوالات مردمی در خصوص کرونا در حوزه بهداشت محیط ۲

3- پاسخ به سوالات مردمی در مورد کرونا-آب، فاضلاب، هوا و پسماند

4- پاسخ به سوالات مردمی در مورد کرونا-بهداشت و ایمنی مواد غذایی-حیوانات خانگی