آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

گزارش تصویری/آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان در 8 حوزه بطور سراسری توسط انجمن علمی بهداشت محیط ایران با همکاری معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، ایران، سمنان، زاهدان، کرمانشاه، گیلان، نیشابور و یزد در تاریخ 98.8.23 برگزار شد.

آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
آزمون مرحله بیست و دوم تعیین صلاحیت فنی ممیزان
کلید واژه :

آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان

،

مرحله بیست و دوم

،

انجمن علمی بهداشت محیط ایران

ثبت نظرات
captcha