پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی
کد خبر : ۵۶۱۶۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی

پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی

پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی

رشته مهندسی بهداشت محیط در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و گرایشات مختلف در تحصیلات تکمیلی، بیش از چهار دهه است که با هدف تربیت نیروی تخصصی و کارآمد در عرصه های مختلف بهداشت و محیط زیست، با بهره گیری از توانایی اساتید مجرب، در زمینه های عمده ای می باشد که از این منظر، کاملا با مجموعه الزامات مورد نیاز بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنايع پتروشيمی، انطباق دارد. لذا در همین راستا انجمن علمی بهداشت محیط ایران جهت استخدام افراد با مدرک مهندسی بهداشت محیط در واحدهای پتروشیمی پیگیری نمود که نامه های آن به پیوست ضمیمه گردیده است.

نامه انجمن به صنایع پتروشیمی

پاسخ صنایع پتروشیمی

 

کلید واژه :

پیگیری انجمن علمی بهداشت محیط ایران

،

استخدام

،

پتروشیمی

ثبت نظرات
captcha