دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)
کد خبر : ۵۶۱۰۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مجامع نوبت دوم

دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

روز شنبه مورخ 97/04/30در محل سالن کنفرانس معاونت دانشجویی فرهنگی nانشگاه علوم پزشکی ایران

دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

انجمن علمی بهداشت محيط ايران به شماره ثبت 12226 و شناسه ملی 10100475012

 

بدین وسیله از کليه اعضا پیوسته انجمن دعوت می‌شود که با در دست داشتن کارت عضویت معتبر در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم ساعت 10:30 تا 11 و مجمع عمومی عادی نوبت دوم ساعت11 تا 13، که روز شنبه مورخ 97/04/30 در محل تهران، بزرگراه شهید همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، سالن کنفرانس معاونت دانشجویی فرهنگی تشکیل می گردد،‌ شرکت نمايند.

  دستور جلسه مجمع فوق العاده:  اصلاح اساسنامه

  دستور جلسه مجمع عمومی: 1- ارائه گزارش هيات مديره و بازرس 2- ارائه تراز مالی 3- انتخاب هيات مديره

4- انتخاب بازرس  5 -  سایر مواردی که در حیطه اختیارات هیئت مدیره انجمن می باشد.

 

      هيئت مديره

انجمن علمی بهداشت محيط ايران

 

 

روزنامه رسمی منتشر شده

کلید واژه :

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی (نوبت دوم)

ثبت نظرات
captcha